Nové produkty

Všetky nové produkty

V akcii

Všetky akciové produkty

Najpredávanejšie

Všetky najpredávanejšie
Biblia verzus Da Vinciho kód
  • Biblia verzus Da Vinciho kód

Biblia verzus Da Vinciho kód

Naša cena: 1,30 €

Rímskokatolícky kňaz Jozef Jančovič, ktorý sa špecializuje v odbore Sväté písmo, kompetentne a na základe historických faktov i biblických citácií vyvracia klamlivé a zavádzajúce tvrdenia tohto románu...

Čítaj ďalej
Vydavateľstvo: 
Dostupnosť: Vypredané info
Nakúpte tovar nad 40€, zaplaťte vopred prevodom a v rámci SR máte poštovné ZADARMO. Nakúpte tovar nad 40€, zaplaťte vopred prevodom a v rámci SR máte poštovné ZADARMO.

Zmanipuloval cisár Konštantín ranú Cirkev?
Odstránila Cirkev ideu, že Ježiš bol ženatý?
Bola Mária Magdaléna Ježišovou manželkou?
Sú nejaké prvotné a pravé evanjeliá utajované?

Tieto a ďalšie myšlienky ako presvedčivé tézy prináša čitateľovi román Da Vinciho kód, čo u niektorých vyvoláva isté pochybnosti vo viere.
Rímskokatolícky kňaz Jozef Jančovič, ktorý sa špecializuje v odbore Sväté písmo, kompetentne a na základe historických faktov i biblických citácií vyvracia klamlivé a zavádzajúce tvrdenia tohto románu.

UKÁŽKA:

Druhé klamstvo
Ježiš je v raných historických spisoch vykreslený ako jednoduchý človek alebo veľký prorok a až neskôr, v r. 325 na Prvom nicejskom koncile, bol vyhlásený za Boha.
Toto tvrdenie je úplne zavádzajúce. Ježiš je v ôsmich textoch Nového zákona jasne označený ako Boh. Jednoznačnosť textov uznala väčšina odborníkov. Sú to texty:
Jánovo evanjelium 1, 1: Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh;
1, 18: Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť;
20, 28: Tomáš odpovedal Ježišovi: „Pán môj a Boh môj!“
List Rimanom 9, 5: Ich sú praotcovia a z nich podľa tela pochádza Kristus; on je nad všetkým Boh, zvelebený naveky. Amen.
List Títovi 2, 13: … a tak očakávali blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
List Hebrejom 1, 8 – 9: Ale (Boh hovorí) Synovi: „Tvoj trón, Bože, je na veky vekov a žezlo tvojho kráľovstva je žezlo spravodlivosti. Miloval si spravodlivosť a nenávidel si neprávosť; preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal olejom plesania viac ako tvojich druhov.“
Druhý Petrov 1, 1: Šimon Peter, služobník a apoštol Ježiša Krista, tým, čo dostali tú istú vzácnu vieru ako my v spravodlivosti nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.
Prvý Jánov list 5, 20: A vieme, že prišiel Boží Syn a dal nám schopnosť poznať toho Pravého. A my sme v tom Pravom, v jeho Synovi Ježišovi Kristovi. On je ten Pravý, Boh a večný život.
Ježišovo božstvo dokladajú aj iné biblické texty ako napr. Jn 10, 30: Ja a Otec sme jedno; 14, 9: Kto vidí mňa, vidí Otca. Použitie výrazu Ja som v absolútnom zmysle v Jn 8, 24.28.58; 13, 19, poukazuje na meno Boha Izraela. Formula Ježiš je Pán bola pôvodnou vyznávačskou formulou novozákonného obdobia (porov. Rim 10, 9; 1 Kor 12, 3; Flp 2, 11), v ktorej dali Ježišovi kresťania titul Kyrios. V gréckom preklade Starého zákona z 2. stor. pred Kr., v tzv. Septuaginte, bol Kyrios (Pán) bežný preklad Božieho mena v podobe posvätného tetragramu JHWH (vyslovované vo svojom čase pravdepodobne Jahve). Taktiež titul Syn človeka, ktorý používal Ježiš a apoštoli vo vzťahu k jeho identite, má v istých kontextoch evanjelií jasné črty božskej bytosti. Všetky citované miesta a mnoho ďalších v Novom zákone odrážajú presvedčenie evanjelistov a pisateľov listov o identite Ježiša, ktorá presahovala ľudskú prirodzenosť. Ani jeden historik, ani exegéta si nedovolí tvrdiť, že uvedené biblické texty boli napísané po Prvom nicejskom koncile. Koncil v Nicei (4. stor.) a v Chalcedóne (5. stor.) iba otvorene formulovali vieru z prvého storočia vo forme Nicejského vyznania viery alebo Kréda.

Podrobnosti

Autor
Jančovič, Jozef
Formát
115 x 185 mm
Počet stán
30
Väzba
brožovaná
Jazyk
SK