V akcii

Všetky akciové produkty

Najpredávanejšie

Všetky najpredávanejšie
Manželská zmluva
  • Manželská zmluva

Manželská zmluva

Autor: Derek Prince

Naša cena: 5,90 €

EŠTE NIE JE NESKORO...
Existuje tajomstvo úspešného manželstva?
Chceš uviesť svoje manželstvo na ďalší stupeň alebo uvažuješ o tom ako sa rozviesť?
Objav lásku, o ktorej väčšina ľudí len sníva...

Čítaj ďalej
Vydavateľstvo: 
Dostupnosť: Na sklade u dodávateľa info
Nakúpte tovar nad 40€, zaplaťte vopred prevodom a v rámci SR máte poštovné ZADARMO. Nakúpte tovar nad 40€, zaplaťte vopred prevodom a v rámci SR máte poštovné ZADARMO.

Môžeš mať šťastné, obojstranne naplňujúce manželstvo. Prever svoje manželstvo, aby si sa nestal ďalším štatistickým údajom.
V tejto knihe Derek Prince objasňuje tajomstvá manželstva a odhaľuje Božie plány a zámery pre biblické manželstvo. Nedovoľ, aby došlo k rozdeleniu v tvojom manželstve.

Objav význam, moc a požehnania zmluvy a ...

  • Spoznáš Boží pôvodný zámer pre manželstvo.
  • Spojíš sa s Bohom a vytvoríš tak trojžilový povraz.
  • Zlepšíš kvalitu všetkých svojich vzťahov.
  • Prevedieš svoje manželstvo od horkosti k blaženosti a nádhere.
  • Spoznáš, aké prednosti má mať tvoj partner.

Autor knihy pokračuje tým, že ukazuje, ako základné princípy vytvárajú skutočnú duchovnú jednotu medzi každým veriacim a Bohom a medzi spoluveriacimi. Vo svojej záverečnej kapitole "Okamih rozhodnutia" prevádza čitateľa jednoduchými, ale život meniacimi krokmi, ktoré vedú k takýmto vzťahom. Keď budeš nasledovať Boží zámer pre manželstvo, zbuduješ vzťah, ktorý bude čeliť ťažkostiam, zvíťazí nad nimi a vyjde z nich silnejší ako bol kedykoľvek predtým.

_______________________________________________________

OBSAH:
Predslov
Úvod od Rút Princeovej
Manželstvo je zmluva
Podstata manželstva
Spojenie medzi mužom a ženou
Spojenie s Bohom
Spojenie s Božím ľudom
Okamih rozhodnutia

_______________________________________________________

ÚVOD:

Krátko po tom, čo som v roku 1970 spoznala Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa a Mesiáša, som sa stretla so skutočnými kresťanmi, ktorých manželstvá boli trvalým svedectvom Jeho vlády v ich životoch. Zhruba v tom istom čase som prišla do kontaktu so službou a vyučovaním Dereka Princea, Charlesa Simpsona aďalších. Ako slobodná žena som sa k Bohu modlila nasledovne: "Postav ma pod autoritu, na miesto, ktoré pre mňa máš, aby som Ti mohla čo najlepšie slúžiť a pomáhať pripravovať príchod Tvojho kráľovstva."
O nieko
ľko rokov neskôr boli moje modlitby vypočuté tak, ako by som to nikdy neočakávala. Boh si ma vybral, aby som bola Derekovou manželkou, jeho novou "pomocníčkou" (1. Mojžišova 2:18 KJV). Derekova prvá manželka Lýdia bola výnimočná žena, ktorá sa vzdala svojho vlastného života a svojej vlastnej úspešnej služby v prospech svojho manžela. Keď sa sňou Derek v roku 1946 oženil, bola Lýdia v Jeruzaleme uznávanou duchovnou autoritou s vybudovanou vlastnou službou. Derek vyrozprával Lýdiin dramatický príbeh vknihe "Stretnutie v Jeruzaleme", ktorá vyšla krátko pred jej odchodom domov k Pánovi v roku 1975. Lýdia však ochotne prijala "rolu vákulisí", rolu prímluvcu, ženy v domácnosti, pomocníčky - rolu skutočnej manželky.
Hne
ď ako som sa dostala do úzkeho osobného kontaktu s Derekom urobil na mňa veľký dojem tým, ako vo svojom živote žije svoje učenie - ako "činí to, čo učí". Poznala som, že mnohé z jeho súčasných schopností slúžiť Božiemu ľudu majú svoje korene vo vzťahu, ktorý mali navzájom s Lýdiou takmer tridsať rokov a spoločne ako celok s Pánom.
V
äčšina materiálu obsiahnutého v knihe "Manželská zmluva" vznikla a vyčovala sa skôr, ako som vstúpila do Derekovho života. Avšak v tom istom období, keď som žila v Jeruzaleme a nemala som vôbec nič spoločného s jeho službou a vyučovaním, rovnakým spôsobom ku mne hovoril o skutočnom význame zmluvy Duch Svätý. Pri svojom štúdiu som sa dostala k 15. kapitole Prvej knihy Mojžišovej. Plne som sa stotožnila s Abrahámovou skúsenosťou, keď vstúpil do hlbokého osobného vzťahu s Bohom, vzťahu, ktorý zmenil jeho život; vzťahu tak nevýslovne hlbokého, že ešte dnes poznáme nášho Boha ako "Boha Abrahámovho". Bol to život úplného odovzdania sa.
V tej istej
dobe som tak isto uvažovala oúlohe ženy v Tele nášho Pána Ježiša Krista. Videla som, že Boh stvoril Evu za jediným účelom, t.j. aby naplnila Adamovu potrebu, pretože tento muž bez manželky, ktorú mu Boh dal, nebol úplný. Zdá sa mi, že v súčasnej západnej spoločnosti aväčšine cirkví, sa príliš mnoho žien snaží (a často dosť hlasno) robiť niečo, na čo neboli stvorené. Chcú sa vo svojich životoch presadiť ako nezávislí, samostatní jedinci. Ja sama som sa niekoľko rokov snažila naplniť život týmto spôsobom. Budovala som si svoju vlastnú kariéru. Keď som však vstúpila do vzťahu s Ježišom, môj život dostal nový smer. Začala som chápať, že sú to práve ženy, ktoré tým strácajú a samozrejme i musži, ktorí nie sú schopní dosiahnuť tú plnosť, ktorú pre nich Boh pripravil v spojení smanželským partnerom.
Uvedomujem
si, že nie je možné, aby každá žena a každý muž našiel svojho ideálneho partnera (-ku). Potom je istotne lepšie zostať sám s Pánom, ako ťahať nevyvážene jarmo s neveriacim. Pre mnohých nie je iná voľba než zostať slobodným (slobodnou). Kvalitu života bez manželského partnera, ktorý tak dobre poznám, môže určovať úroveň vzťahu s ostatnými kresťanmi. Zdá sa, že kľúčom je odovzdanie sa Bohu, odovzdanie sa Jeho vôli preživot a odovzdanie sa tej časti Tela Kristovho, s ktorou si spojený.
Je
príznačné, že táto kniha je publikovaná v dobe, keď Derek a ja spájame svoje životy v manželskej zmluve. Súčasne sa pripájam kčasti Tela Kristovho, s ktorou je spojený Derek v Spojených štátoch a on zase k časti Tela Kristovho, ku ktorej patrím ja v Jeruzaleme. Veríme, že sa riadime Bohom predurčeným plánom, keď obidvaja kladieme svoj život za toho druhého tak, aby sme splynuli pod vládou Ježiša v nový celok. Vieme, že tak ako všetko v duchovnom živote, aj toto sa musí uskutočňovať v každodennom živote. Verím, že táto kniha obsahuje nielen vzor, ale aj praktický návod, ako to dosiahnuť.
Modlím sa za to, či si už muž alebo žena, aby ťa uplatňovanie zásad uvedených vknihe viedlo k plnosti, ktorú pre teba Boh pripravil v zmluvnom zväzku s Ním samotným a s Jeho
ľudom.


""Ruth a Derek Prince

 

 

 

 

KOMENTÁRE ČITATEĽOV:
Po prečítaní knihy ťa pozývame k napísaniu svojich postrehov ku knihe, ktoré môžu pomôcť ďalším čitateľom pri ich výbere.

Podrobnosti

Autor
Derek Prince
Formát
168 x 105 mm
Počet stán
112
Väzba
brožovaná
Jazyk
SK