V akcii

Všetky akciové produkty

Najpredávanejšie

Všetky najpredávanejšie
Formovanie histórie prostredníctvom modlitby a pôstu
  • Formovanie histórie prostredníctvom modlitby a pôstu

Formovanie histórie prostredníctvom modlitby a pôstu

Autor: Derek Prince

Naša cena: 7,67 €

Kresťania môžu zmeniť chod svetových udalostí prostredníctvom jednoduchých, avšak veľmi účinných nástrojov.

Môžeš sa stať nástrojom zmeny...

Čítaj ďalej
Vydavateľstvo: 
Dostupnosť: Na sklade info
Nakúpte tovar nad 40€, zaplaťte vopred prevodom a v rámci SR máte poštovné ZADARMO. Nakúpte tovar nad 40€, zaplaťte vopred prevodom a v rámci SR máte poštovné ZADARMO.

Kresťania môžu zmeniť chod svetových udalostí prostredníctvom jednoduchých, avšak veľmi účinných nástrojov.

Môžeš sa stať nástrojom zmeny.

Môžeme povedať, že doba, v ktorej žijeme, vzbudzuje hrôzu. Svet je nestály. Celosvetová politická scéna je veľmi nestabilná. Tempo zmien, ktorých sme svedkami, sa vymyká spod kontroly. Nevieme, čo sa stane zajtra a cítime sa bezmocní proti tomu niečo urobiť.

Avšak to, čomu čelíme v dnešnej dobe, nie je nič nové. Aj v minulosti bolo mnoho vojen, mnoho hrozieb a teroristických činov. História je poškvrnená násilnými udalosťami nepredstaviteľného krviprelievania a hororu. Čo proti tomu ľudia podnikli? Jedinú vec, ktorú mohli urobiť bolo – modliť sa! Kresťania zmenili chod dejín a vlád tým, že zdôrazňovali biblické metódy modlitby a pôstu. Je táto biblická požiadavka ešte aktuálna?

Objav s Derekom Princom, ako môžu tvoje modlitby zmeniť svet. Na príklade osobných skúseností zo svojho vlastného života autor knihy objasňuje to, ako sa môžeš stať nástrojom zmeny. Nemusíš bojovať. Nemusíš zastávať vysokú politickú pozíciu. Nemusíš dosiahnuť určitú vekovú hranicu. Nemusíš mať dokonca ani moc, peniaze alebo vplyv na tejto Zemi. To, čo je skutočne dôležité, je tvoj vplyv v Nebi. Nech si už teenager, dospelý muž či žena, nauč sa dotknúť Božieho srdca prostredníctvom modlitby, ktorá zmení svet!

Zisti, ako sa môžeš stať nástrojom, ktorý prinesie zmenu do tvojej rodiny, tvojho zboru, tvojho regiónu, tvojej krajiny a sveta cez dve mocné zbrane, ktorými sú:
PÔST a MODLITBA!

_______________________________________________________

OBSAH:

Predslov
Slovo od Lousa Englesa
Prezident Spojených štátov amerických

Úvod
Soľ Zeme
Kráľovstvo kňazov
Modlitby za našu vládu
Vládcovia sú Božími zmocnencami
Vidiac dejiny formované modlitbou
Pôst zintenzívňuje modlitbu
Pôst prináša vyslobodenie a víťazstvo
Pôst urýchľuje príchod Božieho jarného dažďa
Praktické pokyny k pôstu
Pútnici položili základy pôstom
Pôsty vyhlásené v dejinách Spojených štátov
Vyvrcholenie: Slávna Cirkev

_______________________________________________________

PREDSLOV:

Derek Prince je pre kresťanov na Slovensku známou osobnosťou. Jeho knihy ačlánky formovali postoje kresťanov už v čase totalitného režimu. Pomáhali letničným a charizmaticky orientovaným kresťanom nachádzať systematické objasnenie ich viery. Boli povzbudením v dobe, keď otvorenosť pre prácu Ducha Svätého spôsobovala mnohé napätia medzi kresťanmi rôznych tradícií. Významnú úlohu v tomto období zohral preklad knihy Dereka Princea "The Spirit Filled Believer´s Handbook: Foundation For Christian Living From The Bible", ktorá vyšla vzväzkoch pod názvom "Základy" .

V tomto období
zápasov sa počas ilegálne organizovaných modlitebných a vzdelávacích stretnutí rodilo presvedčenie o potrebe obnovy Cirkvi i potrebe zmien v dejinách národov, ktoré žili vČeskoslovensku. Krajinu ovládal komunistický režim silne prepojený na Sovietsky zväz, ktorý tu mal svoju okupačnú armádu. Bolo zrejmé, že také rozsiahle zmeny sa budú môcť uskutočniť iba prostredníctvom nadprirodzeného Božieho zásahu. A práve počas modlitieb a hľadania začalo nové vanutie Ducha Svätého, ktorého súčasťou boli aj prorocké výroky o Božích zámeroch sľuďmi našej krajiny. To, čo sa zdalo nerealizovateľné, sa napokon stalo skutočnosťou. Nielenže došlo k novému evanjelizačnému a misijnému oživeniu v jednotlivých cirkevných zboroch, ale došlo aj k významným politickým zmenám. V Sovietskom zväze začala "perestrojka", ktorá vyústila do jeho rozpadu. Dôsledkom erózie komunistického režimu nastal jeho pád. Boh otvoril možnosti pre slobodné zvestovanie evanjelia a zakladanie nových zborov. V kresťanoch sa zrodila túžba, aby sa Cirkev stala "novým kvasom", ktorý prispeje k zmene novodobých dejín Slovenska, ale aj Českej republiky. Modlitby nadobúdali konkrétnu podobu. Bola vvyjadrovaná túžba, aby aspoň dvadsať percent obyvateľov krajiny tvorili znovuzrodení kresťania plní Ducha Svätého, ktorí sa stanú nástrojom zmeny prostredníctvom prinášania Božieho kráľovstva, demonštrovaného zmenenými charaktermi jednotlivcov a prejavmi Božej moci.

V tomto kontexte
je vydanie knihy "Formovanie histórie prostredníctvom modlitby a pôstu" v slovenčine pre život Cirkvi významným prínosom. Derek Prince v nej totiž hľadá odpoveď na dve veľmi dôležité otázky: Jestvuje Božia moc, ktorá riadi osudy národov? Môže byť táto moc efektívne uvedená do činnosti prostredníctvom modlitby a pôstu? Autor knihy nachádza odpovede predovšetkým v Svätom Písme, ale aj novodobých dejinách. Poukazuje na skutočnosť, že pôst zintenzívňuje modlitbu, čo prispieva k vyslobodeniu, víťazstvu, napomáha v obnove Cirkvi v Duchu Svätom a pripravuje ju na "pozdný dážď". Keďže pôst nie je integrálnou súčasťou duchovného života tejto generácie, najmä európskych kresťanov, veľkým prínosom sú aj kapitoly, ktoré pojednávajú o praktických aspektoch individuálneho i spoločného pôstu a o ich prejavoch novodobých dejinách. Záverečná kapitola "Vyvrcholenie: Slávna Cirkev" je pozvaním k biblickému pohľadu na Cirkev, k pohľadu na jej charakteristické znaky a jej správne zameranie. Cirkev nemá byť spoločenstvom, ktoré hľadá svetskú moc a vplyv, ale spoločenstvom, ktoré je zrelé, zjednotené vo viere a uznáva Krista ako svoju Hlavu. Má byť spoločenstvom, ktoré pozná svoje poslanie a vie, že ho naplní prostredníctvom zjednotenia s Kristom v spoločnej modlitbe a pôste.

V
äčšina súčasných kázní a kníh poukazuje na skutočnosť, že Cirkev je chorá. Derek Prince v tejto knihe ukazuje, ako sa to môže zmeniť a čo máme pre túto zmenu k dispozícii ako Boží dar, Božie zabezpečenie. Mojou túžbou, modlitbou i očakávaním je, aby posolstvo tejto knihy vzbudilo učitateľov nielen ochotu skúmať ho v kontexte Svätého Písma (Skutky apoštolov 17:11), ale aj dôsledne ho uvádzať do každodenného života.


ThDr. Jozef Brenkus, PhD., riaditeľ

 

KOMENTÁRE ČITATEĽOV:
Po prečítaní knihy ťa pozývame k napísaniu svojich postrehov ku knihe, ktoré môžu pomôcť ďalším čitateľom pri ich výbere.

Podrobnosti

Autor
Derek Prince
Formát
204 x 135 mm
Počet stán
136
Väzba
brožovaná
Jazyk
SK