Ing. Kristína Černá
Tekovská 53
953 01 Zlaté Moravce

IČO: 46779167
DIČ: 1074149791
Nie sme platcami DPH


Tel:+421 0902 720 786
e-mail: obchod@christbook.sk


Zapísaný v OÚ Nitra, Odbor živnostenského podnikania
č. OŽP-ZM-2012/01215-2
č. živnostenského registra 430-41850
Dňa 20.07.2012


Orgán dozoru:

Slovenská Obchodná Inšpekcia (SOI)
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1 
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/7720 001
          037/7720 034
fax č. 037/ 7720 024 
e-mail: nr@soi.sk