Nové produkty

Všetky nové produkty

V akcii

Všetky akciové produkty

Najpredávanejšie

Všetky najpredávanejšie
Slobodní murári
  • Slobodní murári

Slobodní murári

Autor: Milan S. Ďurica

Naša cena: 1,33 €

Autor nás prostredníctvom tejto publikácie bližšie oboznamuje s organizáciou slobodomurárskych lóží, umožňuje nám spoznať jej historické korene, jej ideologické základy a hlavné ciele, ako aj prostriedky na ich realizovanie...

Čítaj ďalej
Vydavateľstvo: 
Dostupnosť: Na sklade info
Nakúpte tovar nad 40€, zaplaťte vopred prevodom a v rámci SR máte poštovné ZADARMO. Nakúpte tovar nad 40€, zaplaťte vopred prevodom a v rámci SR máte poštovné ZADARMO.

Autor nás prostredníctvom tejto publikácie bližšie oboznamuje s organizáciou slobodomurárskych lóží, umožňuje nám spoznať jej historické korene, jej ideologické základy a hlavné ciele, ako aj prostriedky na ich realizovanie. V historickom priereze vymenúva jej dôležitých predstaviteľov, a to nielen v zahraničí, ale aj na našom území. Dôležitou časťou publikácie je záver, kde autor hovorí o postoji Svätej stolice k slobodomurárstvu.

Úryvok

Takáto bolá cirkevno-právna situácia až do roku 1983. Vtedy pápež Ján Pavol II. promulgoval nový Codex iuris canonici, ktorý nahradil predošlú zbierku platných cirkevných zákonov. V tomto novom kódexe ani v indexe hesiel, ani v texte kánonov sa už vôbec nevyskytuje výraz „slobodomurárstvo“. V príslušnej kapitole je však kánon 1374, ktorý znie: „Kto sa zapíše do spoločnosti, ktorej činnosť je zameraná proti Cirkvi, nech je potrestaný spravodlivým trestom; kto takú spoločnosť podporuje alebo vedie, nech je potrestaný interdiktom.“ Takto zmiernené formulovanie zákazu vstupovať do proticirkevných spoločností a zrušenie automatického trestu exkomunikácie v zmysle smerníc Druhého vatikánskeho koncilu priviedlo niektorých kňazov aj biskupov k pochybnostiam, či Cirkev ešte vôbec zakazuje svojim veriacim vstup do slobodomurárskych lóží. Kongregácia pre vieroučné otázky však už 26. novembra 1983 vydala vyhlásenie, schválené pápežom Jánom Pavlom II., podľa ktorého „Stanovisko Cirkvi voči slobodomurárskym združeniam zostáva i naďalej negatívne, pretože ich princípy Cirkev vždy považovala za nezlučiteľné s jej náukou; a preto zapísať sa do nich je zakázané. Veriaci, ktorí sú členmi slobodomurárskych združení, sa nachádzajú v stave ťažkého hriechu a nemôžu pristupovať ku svätému prijímaniu.“ O dva roky neskôr tá istá kongregácia vydala ďalšie vyhlásenie, v ktorom upresnila zákaz z roku 1983 v tom zmysle, že zákaz vstupovať do slobodomurárskych lóží neznamená, že je vylúčený aj akýkoľvek vážny dialóg jednotlivých katolíkov so slobodomurármi. Dnešný stav týchto vzťahov možno teda stručne vyjadriť takto: Katolík nesmie sa stať členom slobodomurárskej lóže, lebo tým spácha ťažký hriech a nemôže pristúpiť ku svätému prijímaniu. Ale nie je mu zakázané vážne diskutovať so slobodomurármi, čo môže prispieť k lepšiemu vzájomnému poznaniu a pochopeniu partnera. Nikto však nemôže byť v milosti Božej žijúcim členom Katolíckej cirkvi a súčasne aj členom slobodomurárskej lóže.

O autorovi

Milan S. Ďurica, univerzitný profesor teológie a historických vied, publicista a prekladateľ pôsobil 14 rokov na Pápežskej saleziánskej univerzite v Turíne-Ríme, 35 okov na historickej Univerzite v Padove a 12 rokov na Univerzite Komenského v Bratislave. Bol poradcom prípravnej komisie Druhého vatikánskeho koncilu.

KOMENTÁRE ČITATEĽOV:
Po prečítaní knihy ťa pozývame k napísaniu svojich postrehov ku knihe, ktoré môžu pomôcť ďalším čitateľom pri ich výbere.
Podrobnosti

Autor
Milan S. Ďurica
Formát
125 x 175 mm
Počet stán
50
Väzba
brožovaná
Jazyk
SK
Rok vydania
2007
Hmotnosť
55g