Nové produkty

Všetky nové produkty

V akcii

Všetky akciové produkty

Najpredávanejšie

Všetky najpredávanejšie
Hypotézy o Ježišovi
  • Hypotézy o Ježišovi

Hypotézy o Ježišovi

Naša cena: 7,30 €

Mne omnoho viac pomohlo Tomášovo pochybovanie ako bezprostredná viera Márie Magdalény.“ Svätý Gregor Veľký...

Čítaj ďalej
Vydavateľstvo: 
Dostupnosť: Na sklade info
Nakúpte tovar nad 40€, zaplaťte vopred prevodom a v rámci SR máte poštovné ZADARMO. Nakúpte tovar nad 40€, zaplaťte vopred prevodom a v rámci SR máte poštovné ZADARMO.

Mne omnoho viac pomohlo Tomášovo pochybovanie ako bezprostredná viera Márie Magdalény.“ Svätý Gregor Veľký

 

Autor sa k téme knihy Hypotézy o Ježišovi dostal ako ľahostajný k veciam viery po prečítaní diela B. Pascala Myšlienky, ktoré v ňom vzbudilo živý záujem o Ježiša Krista. Ako novinár zozbieral celé zväzky informácií, ktoré kriticky vyhodnocoval. Výsledok jeho bádania je jeho jasné presvedčenie, že najpodloženejšou hypotézou je tá, podľa ktorej Ježiš z Nazareta je Kristus, Boží Syn, ako ho predstavujú evanjeliá.

 

Úryvok

Medzi dobre vychovanými ľuďmi sa o Ježišovi príliš

veľa ne hovorí.

Keď ide o sex, peniaze, smrť, Ježiš patrí k témam, ktoré

vedia znepríjemniť bežný rozhovor.

To je dôsledok mnohých storočí falošného nábo ženského

citu. Dosť je tých obrázkov predstavujúcich sentimentálneho

Ježiša z Nazareta, plavovlasého a s krásnymi modrými

očami. Dosť je tých prvých pri jímaní predstavovaných

ako „Ježiško prichádza do tvojho srdiečka“.

Ľuďom, ktorí majú vkus, nie neprávom znie toto meno

azda priveľmi sladkasto.

A ostáva nevyliečiteľným tabu.

Niekto je promovaný z histórie bez toho, že by sa dotkol

problému existencie neznámeho židovského tesára, ktorý

rozlomil dejiny sveta vo dvoje: pred Kristom, po Kristovi.

Iný je promovaný z antickej literatúry a vie všetko

o grécko-románskom mýte, veď ho študoval z pô vodných textov,

no nikdy sa nestretol s gréckym tex tom Nového zákona.

Je to zvláštne: počítanie času sa končí Ježišom a od

neho vychádza. A predsa ostáva akoby skrytý.

Alebo sa na neho nedbá, alebo sa berie už ako dávno

známy. Ani kňazi, popi a pastori veľa o ňom nehovoria.

Je síce pravda, že každú nedeľu poukážu naňho v miliónoch

kázní, homílií a prejavov.

No veľmi často sa zdá, že veriť v neho nie je pre nich

nijaký problém. Skôr je danou skutočnosťou.

Nad evanjeliami sa konštruujú zložité architektúry,

ale málokto zostupuje do suterénov s tými, čo ho počúvajú,

zistiť, či sú tu naozaj aj základy. Je málo tých, čo sa usilujú

vyskúšať, či je ešte i dnes pevný uholný kameň, na ktorom

– ako tvrdia – stojí ich viera a ich cirkevné spoločenstvá.

V celých ľudských dejinách je to jediný človek, s ktorým

sa bezprostredne spojilo meno Boha. Ale na toto neslýchané

„pohoršenie“ si mnohí asi zvykli...

Ak teda Boh jestvuje, tak je to Boh skrytý. Ani prírodné

vedy, ani filozofie nie sú prostriedky, ktorými by bolo možné

dosiahnuť tajomstvo skrytého Boha.

Čo vidíme vo svete, to ani úplne nevylučuje, ani jasne

nedokazuje prítomnosť nejakého božstva. Nazna čuje skôr

prítomnosť Boha, ktorý sa skrýva.

Z tejto objektívnej situácie Pascal vyvodzuje zá kladný

a neodškriepiteľný záver: „Keďže Boh, ak jestvuje, je skrytý,

tak nijaké náboženstvo nemôže byť pravým, ak netvrdí, že

Boh je skrytý.“

Pridržiavajúc sa svojej logiky, Pascal hovorí, že ak toto

je základom na posudzovanie vierohodnosti ne jakého náboženstva,

tak jedine kresťanstvo môže byť „pravým“.

A skutočne, jedine kresťanstvo trvá zásadne na zistení,

že Boh sa skrýva. Aj v tomto sa priznáva k svojim veľkým

a ctihodným koreňom, totiž k židovské mu náboženstvu.

Židovsko-kresťanské náboženstvo stelesňuje svoju vieru

do dejín. Je to terén, na ktorom sa Boh a človek navzájom

hľadajú a stretávajú.

Nehľadá sa predsa, čo je zrejmé, evidentné.

Len pre jediné veľké monoteistické náboženstvo –

islam – Boh, Alah je žiarivým slnkom na poludňaj šom nebi.

Pre moslima je ateizmus javom nepochopi teľným, ba priam

nepredstaviteľným. Ako len blázon môže popierať, že na

púšti slnko nepáli ako oheň, tak len ten, kto nemá v hlave

všetko v poriadku, môže spochybňovať číru samozrejmosť,

totiž jestvovanie Alaha v nebi.

Táto predstava je základom mnohých náboženských

systémov, či už zaniknutých, alebo živých, ale nie systému

židovsko-kresťanského.

Jedine v tomto systéme vznikla apologetika, tá časť

teológie, ktorá si kladie za hlavný cieľ „dokázať“ existenciu

Boha. Cesty, ktorými prešla židovská a kresťanská apologetika, nech je ich účinnosť akákoľ vek, ukázali, že k Bohu

Abraháma, Izáka, Jakuba, Ježiša treba prísť hľadaním, že

tento Boh potrebuje „dôkazy“.

O autorovi

Vittorio Messori (1941) vyštudoval politické vedy a žurnalistiku na turínskej univerzite v atmosfére talianskeho agnosticizmu. Pracoval ako novinár v denníku La Stampa, keď prešiel silným osobným obrátením. Ovocím tohto prerodu je jeho prvá kniha Hypotézy o Ježišovi, preložená do viac ako dvadsiatich jazykov. Neskôr bol novinárom v rôznych periodikách a autorom množstva zaujímavých kníh, napr. Správa o viere − rozhovor s kardinálom Ratzingerom alebo Prekročiť prah nádeje − kniha rozhovorov s Jánom Pavlom II., ktorá sa stala skutočným bestsellerom a bola preložená do viac ako päťdesiatich jazykov. Vittorio messori patrí teda medzi najvýznamnejších katolíckych novinárov a spisovateľov súčasnosti. Zaoberá sa predovšetkým výskumom a štúdiom dôvodov prečo veriť.

KOMENTÁRE ČITATEĽOV:
Po prečítaní knihy ťa pozývame k napísaniu svojich postrehov ku knihe, ktoré môžu pomôcť ďalším čitateľom pri ich výbere.
        Podrobnosti

Autor
Vittorio Messori
Formát
150 x 210 mm
Počet stán
344
Väzba
pevná
Jazyk
SK