V akcii

Všetky akciové produkty

Najpredávanejšie

Všetky najpredávanejšie
Päť cirkevných prikázaní (Jozef Michalov)
  • Päť cirkevných prikázaní (Jozef Michalov)

Päť cirkevných prikázaní

Autor: Jozef Michalov

Naša cena: 1,33 €

Katolícka Cirkev vydáva svoje prikázania z moci, ktorú jej dal Boh. Toto právo vyplýva zo slov Ježiša Krista: „Keby ani ich nepočúvol, povedz to Cirkvi. A keby ani Cirkvi nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik. Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi“ (Mt 18, 17–18)...

Čítaj ďalej
Vydavateľstvo: 
Dostupnosť: Na sklade info
Nakúpte tovar nad 40€, zaplaťte vopred prevodom a v rámci SR máte poštovné ZADARMO. Nakúpte tovar nad 40€, zaplaťte vopred prevodom a v rámci SR máte poštovné ZADARMO.

OBSAH:

Potreba cirkevných prikázaní
Prvé cirkevné prikázanie
Prečo Cirkev prikazuje svätiť uvedené dni?
Prečo sa máme zúčastniť na celej svätej omši?
Druhé cirkevné prikázanie
Formy pokánia
Dni pokánia
Pôstne obdobia
Tretie cirkevné prikázanie
Príprava na Eucharistiu
a prijatie sviatosti zmierenia
Cnosti, cnostný človek
Štvrté cirkevné prikázanie
Piate cirkevné prikázanie
Použité skratky
Literatúra

UKÁŽKA:

TRETIE CIRKEVNÉ PRIKÁZANIE
Ak sme konaním skutkov kajúcnosti skrotili svoje telesné vášne, je potrebné, aby sme odstránili všetko zlé, čo sme na sebe zbadali. A tak sa budeme môcť úplne otvoriť Kristovi, ktorý neustále klope na naše dvere. Je čas otvoriť mu a privítať ho vo svojom srdci. K tomuto nás nabáda štvrté cirkevné prikázanie:
Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu Sviatosť.
O tejto životne dôležitej potrebe veriaceho kresťana katolíka Cirkevný zákonník hovorí v kánone 920 toto:
§ 1. „Každý veriaci po prvom prijatí najsvätejšej Eucharistie je povinný aspoň raz do roka pristúpiť k svätému prijímaniu.„
§ 2. „Toto prikázanie sa musí splniť vo veľkonočnom období, ak sa z oprávneného dôvodu nesplní v priebehu roka v inom čase.“
Príprava na Eucharistiu a prijatie sviatosti zmierenia
Toto prikázanie na jednej strane zabezpečuje prípravu na Eucharistiu prijatím sviatosti zmierenia,ktorou pokračuje dielo obrátenia a odpustenia začaté v krste. Na druhej strane zaručuje minimum prijatia Pánovho tela a krvi v súvislosti s veľkonočnými sviatkami, ktoré sú počiatkom a stredom kresťanskej liturgie.
Ak by niekto tvrdil, že nepotrebuje prijať sviatosť zmierenia, čiže spoveď, tomu svätý Ján apoštol odpovedá: „Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás pravda. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti" (1 Jn 1,8–9).
Kristus dáva túto možnosť veriacim, aby sa znovu mohli k nemu vrátiť a aby mohol opäť zaujať svoje miesto v ich srdci. K tomu zasa vydáva svedectvo svätý Ján: „Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!" Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás." Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané" (Jn 20, 19–23).
Cnosti, cnostný človek
Koho sa týka každoročná spoveď?
K citovanému kánonu 920 dodávame, že každý kresťan katolík, ktorý po prvom svätom prijímaní alebo od posledného svätého prijímania spáchal smrteľný hriech, má sa čím skôr vyspovedať a nečakať do Veľkej noci. Kto to neurobil do tejto doby, je povinný urobiť to od Popolcovej stredy do Turíc. Mnohí však reptajú a pýtajú sa prečo Cirkev zdôrazňuje častú svätú spoveď? Cirkev odporúča častú svätú spoveď preto, lebo Božia milosť, ktorú dostávame pri svätej spovedi, nám pomáha vzrastať v cnostiach.
Cnostný človek je veľká devíza pre spoločnosť. Predstavme si, že by v našej spoločnosti boli len cnostní ľudia. Mali by sme istotu doma, na ulici, nikde by sme sa nemuseli obávať podvodu ani okradnutia ani útoku na náš život. Nemuseli by sme sa obávať osamotenia v chorobe alebo v nejakom inom trápení, a mohli by sme si byť istí, že bude na sto percent platiť prikázanie: „Miluj Boha nadovšetko a svojho blížneho ako seba samého!" Zaiste by sa to každému páčilo. Lenže nesmieme zabúdať, že k tomu je potrebné čisté srdce každého človeka a vyrovnané svedomie každého človeka, a to je možné len tak, že sa budeme usilovať žiť v spojení s Kristom. Lebo on jediný nám môže zaručiť to, čo svet…