Nové produkty

Všetky nové produkty

V akcii

Všetky akciové produkty

Najpredávanejšie

Všetky najpredávanejšie
Zasľúbená zem
  • Zasľúbená zem

Zasľúbená zem

Autor: Derek Prince

Naša cena: 8,60 €

Kedy naposledy Izrael nebol v správach?

Po mnoho desaťročí národ nie väčší ako štát New Jersey, USA dominoval na titulných stránkach správ vo svete. Nie je to náhoda. V roku 1982 strhujúca kniha Dereka Princea Posledné slovo o "Strednom východe" preskúmala konflikt s pozoruhodnou presnosťou. Pozorovania v tejto knihe zostali relevantnými aj po dvadsiatich rokoch...

Čítaj ďalej
Vydavateľstvo: 
Dostupnosť: Na sklade info
Nakúpte tovar nad 40€, zaplaťte vopred prevodom a v rámci SR máte poštovné ZADARMO. Nakúpte tovar nad 40€, zaplaťte vopred prevodom a v rámci SR máte poštovné ZADARMO.

V knihe "Zasľúbená zem" (aktualizované vydanie knihy "Posledné slovo o Strednom východe") sa dozvieš o tom, prečo táto malá, zápasiaca krajina sa stala pilierom celej ľudskej histórie. Derek odkrýva hlavnú deštruktívnu silu, – už pôsobiacu na Strednom východe – ktorá ohrozuje medzinárodný mier a bezpečnosť, a ktorá riadi udalosti, ktoré zatiahnú všetky národy Zeme do konečného rozhodnutia, ktoré rozhodne o ich prežití.

"Zasľúbená zem" takisto predstavuje prenikavý rozvrh dôležitých udalostí modernej histórie tejto oblasti. A teraz viac ako kedykoľvek predtým by si mal túto knihu prečítať každý, kto sa zaujíma o túto strategickú oblasť sveta.

_______________________________________________________

OBSAH:

Predslov

Úvod
Historický pohľad
Kde sa história stretáva s proroctvom
Sen, ktorý sa stal skutočnosťou
Pôrodné bolesti zrodu národa

Naplnenie proroctva
Boží predurčený plán
Proces zhromažďovania
Časy pohanov
Komu patrí krajina?
Ako máme reagovať?
Súd národov

Osobitná časť
Chronologický prehľad udalostí štátu Izrael od roku 1947-2002

_______________________________________________________

PREDSLOV:

Drahí priatelia!


Som rád, že sa do rúk slovenského čitateľa dostáva kniha od Dereka Princea "Zasľúbená zem". Autora knihy som stretol niekoľkokrát na rôznych konferenciách v Jeruzaleme. Bol pre mňa mužom pokory, morálnej čistoty a Božím svedectvom pre mnohých. Na jednej konferencii povedal: "Najväčším nepriateľom dnešnej Cirkvi nie je satan, ale osobné ambície.“ Boh si nás nepovolal na to, aby sme boli väčší jeden od druhého, alebo súťažili jeden s druhým, ale na to, aby sme sa vo všetkom podobali Ježišovi Kristovi. Derekova cesta bola podriadená tej Božej ceste. Na pohrebe svojej druhej manželky Rút, ktorý sa konal v Christ Church v Starom Jeruzaleme v roku 1998, povedal: "Boh vie čo robí!“ Na jednej strane bol presvedčený, že človek by mal odchádzať k Bohu sýty dní, avšak na druhej strane si uvedomoval skutočnosť, že Boh je ten, ktorý určuje počet našich dní. Vedel to prijať a zmieriť sa s tým. Derek bol mužom, ktorý si dokázal verejne priznať svoje chyby. Neskrýval ich, bol transparentný. Bol to muž Slova, chodil Duchom, nerobil kompromisy sa poznal históriu. Posledné dni svojho života prežil uznámych v Jeruzaleme. Boli pre neho požehnaním, ako aj on pre nich. Zanechal nám množstvo kníh aštudijných materiálov, to kniha je jednou z nich.

V tejto knihe
sa jej autor dotýka oblasti poznania, ktorá je v súčasnej Cirkvi zanedbaná a ktorej sa venuje len málo pozornosti. Ide o Božie plány pre Izrael. Arnold G. Fruchtenbaum napísal knihu "Israelology: The missing link in systematic Theology" (Izraológia: Chýbajúce ohnivko v systematickej teológii). V rôznych teologických knihách som našiel pojmy ako kristológia (učenie o Kristu), ekleziológia (učenie o Cirkvi), eschatológia (učenie ovekov) atď., nenašiel som tam však výraz izraológia. Po obdržaní knihy Arnolda Fruchtenbauma som porozumel, že je to chýbajúce ohnivko v systematickej teológii. Napriek tomu, že Izrael nie je spomínaný v mnohých teologických knihách, celý čas bol, je a bude v Božej pamäti a Jeho plánoch: "Pamätaj na to, Jakobe, alebo ty si môj služobník! Utvoril som ťa; ty si môj služobník. Ó, Izraelu, nebudeš uňa zabudnutý!" (Izaiáš 44:21).

Derek
našiel toto chýbajúce ohnivko, porozumel jeho dôležitosti a v tejto knihe nám zanechal vzácny poklad, ktorého poznanie prináša ovocie na Božiu slávu. Okrem iného píše aj o najbolestnejších obdobiach v dejináchj Izraela, akým bol napríklad holokaust, ktorý sa udial v "kresťanskej Európe" a vznikol na základe "kresťanského antisemitizmu". Nacisti boli dobre vykŕmení nenávistnými prehláseniami niektorých cirkevných otcov a reformátorov. Bol to dostačujúci základ k tomu, aby vyčistili Európu od Židov. Skoro sa im to podarilo. Počas druhej svetovej vojny bola vyvraždená jedna tretina celosvetovej židovskej populácie. História európskych Židov prišla takmer k svojmu koncu. Židia boli zabíjaní v koncentračných táboroch "v mene kresťanského Boha", a, ktorí sa na tom podieľali, mali na svojich opaskoch napísane "Boh s nami". Kresťanská Cirkev bola príliš slabá na to, aby to dokázala zastaviť. Aký je jej stav v dnešnej dobe poznačenej rastúcim globálnym antisemitizmom?

Ka
ždý rok chodievam na deň Shoah (hebrejské slovo pre holokaust) do Poľska, aby som sa spolu s tisíckami mladých Židov z celého sveta zúčastnil "Pochodu živých", ktorý sa koná v deň spomienky na holokaust. Pred pár rokmi som tam stretol istý manželský pár zo Spojených štátov. Pri rozhovore s nimi som im povedal, že som kresťan zo Slovenska. Po krátkom čase sa ma tento muž spýtal: "Čo sa vyučuje ona Slovensku?" Odpovedal som mu: "Neviem, čo máte na mysli.""No, myslím na to, kto ukrižoval Krista. Povedzte mi, čo sa o tom vyučuje v Cirkvi a po slovenských školách!" rozrušený zvolal. Odpovedal som s umierneným tónom hlasu: "Neviem, čo vyučujú ostatní, ale môžem vám povedať, čo vyučujem ja.""Len povedzte, povedzte už!" povedal netrpezlivo. Videl som, že to bol človek zranený a odsúdený mnohými ako "vrah Krista". Povedal som: "Ja som bol príčinou, prečo Kristus zomrel. Boli to moje hriechy, pre ktoré bol ukrižovaný." Zmĺkol. Udivene sa na mňa pozrel a z jeho očí začali tiecť slzy. Nakoniec otvoril ústa a povedal: "Som židovský podnikateľ zo Spojených štátov z Chicaga. Mám 55 rokov, ale prvýkrát vživote som počul zúst kresťana takýto výrok. Ďakujem!"

Ve
ľa kresťanov bolo poškvrnených tzv. "Teológiou náhrady", ktorej podstata spočíva v nasledovnom: "Boh odmietol Židov, pretože oni odmietli Krista. Preto všetky požehnania a zasľúbenia, ktoré boli dané Izraelu, prešli na Cirkev a Cirkev je novým Izraelom." Tento postoj neobstojí vo svetle pravdy Božieho Slova. Boh nie je človek, aby menil svoje názory zo dňa na deň. On nezavádza ľudí, ale hovorí pravdu: "... nebude klamať večne trvajúci Víťaz Izraelov..." (1. Samuelova 15:29). V tejto knihe Derek Prince prináša na základe Božieho Slova, ktoré je neotrasiteľnou skalou naveky, svetlo do tejto oblasti zmätku a nevedomosti v Cirkvi.

Kniha
, ktorú držíš vrukách je konfrontáciou názorov a pohľadov, ktoré sme prebrali zo zdrojov, ktoré v nás vytvorili falošný obraz ohľadne židovského národa. Len Boh prostredníctvom zjavenia Svätého Ducha a moc Jeho Slova to môže zmeniť. Božia vernosť voči židovskému ľudu sa nemení: "Lebo Hospodin neopustí svojho ľudu pre svoje veľké meno, pretože Hospodinovi sa zaľúbilo učiniť vás sebe ľudom" (1. Samuelova 12:22). Nech ťa táto kniha privedie bližšie k Božiemu Slovu, a tak doplní chýbajúce ohnivko v reťazi tvojho poznania!

Ďakujem Bohu za bratov a
sestry z Derek Prince Ministries na Slovensku, ktorým Boh položil na srdce preloženie tejto knihy pre slovenského čitateľa. ukončil by som slovami Pána Ježiša Krista:

"... lebo spása je zo Židov..." (Ján 4:22).

Stanislaw Gawel, pastor

KOMENTÁRE ČITATEĽOV:
Po prečítaní knihy ťa pozývame k napísaniu svojich postrehov ku knihe, ktoré môžu pomôcť ďalším čitateľom pri ich výbere.Podrobnosti

Autor
Derek Prince
Formát
204 x 135 mm
Počet stán
168
Väzba
brožovaná
Jazyk
SK
Rok vydania
2007
Hmotnosť
200g