Nové produkty

Všetky nové produkty

V akcii

Všetky akciové produkty

Najpredávanejšie

Všetky najpredávanejšie
Znížená cena Modlitby miništrantov (Michael Ickstadt)
  • Modlitby miništrantov (Michael Ickstadt)

Modlitby miništrantov

Autor: Michael Ickstadt

Ušetríte 10% Naša cena: 5,22 €
Bežná cena: 5,80 €

Modlitby pred a po svätej omši na celý liturgický rok. Pomôžu lepšie sa pripraviť na stretnutie s Pánom Ježišom v Eucharistii. 

Adventné obdobie Vianočné obdobie Pôstne obdobie Veľkonočné obdobie Cezročné obdobie Slávnosti a sviatky...

Čítaj ďalej
Vydavateľstvo: 
Dostupnosť: Na sklade info
Nakúpte tovar nad 40€, zaplaťte vopred prevodom a v rámci SR máte poštovné ZADARMO. Nakúpte tovar nad 40€, zaplaťte vopred prevodom a v rámci SR máte poštovné ZADARMO.

UKÁŽKA: Modlitba miništranta Pred svätou omšou Tu zavolal na Samuela Pán. On odpovedal: „Tu som!“ (1 Sam 3, 4) Pane Ježišu Kriste, ty si nám ukázal, ako ťa máme nasledovať: vo veľkej nádeji a v silnej viere. Ako často nepočujeme tvoj hlas, ktorý nás volá do služby. Prosíme ťa, urob nás pohotových a pomôž nám ako Samuelovi splniť poslanie, ktoré si nám dal. Amen. Po svätej omši Jeden z jeho učeníkov povedal: „Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve ryby. Ale čo je to pre toľkých?“ (Jn 6, 9) Bože, Otče náš, jednou z najkrajších úloh miništranta je, priniesť chlieb a víno a dary veriacich na oltár. Pomôž nám, aby sme seba samých priniesli a neodťahovali sa od tvojej láskavosti. Amen. Prvá adventná nedeľa Pred svätou omšou K tebe, Pane, dvíham svoju dušu, tebe dôverujem, Bože môj. (Ž 25, 1) Pane Ježišu Kriste, stojíme na začiatku Adventného obdobia. Prosíme ťa, príď do nášho nepokojného a rozháraného sveta. Vstúp aj do nášho života. Otvor nám naše oči, uši a srdce pre teba. Urob nás novým stvorením, aby prišlo tvoje kráľovstvo. Amen. Po svätej omši Aleluja. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. (Ž 85, 8) Pane Ježišu Kriste, ty nás chceš nájsť bedliť, keď prídeš! Neprichádzaš k nám len v hodine našej smrti a zmŕtvychvstania. Prichádzaš, aj keď nás v tomto živote povolávaš do služby. Pomôž nám, aby sme tvoje volanie neprepočuli najmä v tomto adventnom čase. Amen. Druhá adventná nedeľa Pred svätou omšou Pán príde, aby vykúpil svet. Priprav sa, Boží ľud. Počúvaj ma, a zaraduje sa tvoje srdce. (Porov. Iz 30, 19.30.) Všemohúci a milosrdný Bože, ty jediný nám ukazuješ pravú cestu, po ktorej máme kráčať. Nedopusť, aby nám pozemské úlohy a starosti zabránili ísť v ústrety tvojmu Synovi. Veď nás svojím slovom a milosťou do spoločenstva s tým, na ktorého narodenie sa pripravujeme. Amen. Po svätej omši Hlas volajúceho na púšti: „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! A každé telo uvidí Božiu spásu.“ (Lk 3, 4.6) Pane, ty chceš, aby sme túžili po tvojom budúcom kráľovstve. Po kráľovstve pokoja, ktoré tak túžobne očakávajú všetci ľudia. Daj, aby sme sa v každodennom živote starali o veci, ktoré podporujú príchod tvojho kráľovstva. Daj nám na to silu a vytrvalosť, nádej a lásku. Amen. Tretia adventná nedeľa Pred svätou omšou Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! (Lebo) Pán je blízko. (Flp 4, 4.5) Otče, stále viac sa približuje slávnosť Narodenia Pána, tvojho Syna Ježiša Krista. Naplň nás veľkou radosťou a oduševnením z jeho príchodu, aby sme radi konali svoju službu. Daj nám však aj potrebnú vážnosť, aby sme sa dôstojne správali pri oltári. Amen. Po svätej omši Duša mi zaplesá v mojom Bohu. (Iz 61, 10b) Otče, stále znova sa pýtame, ako sa máme správať, aby sme sa ti páčili. Narodením tvojho Syna Ježiša Krista si nám dal príklad. Pomôž nám svojou silou žiť ako on, a vždy a všade radostne a odvážne vyznávať svoju vieru. Amen. Štvrtá adventná nedeľa Pred svätou omšou Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. (Lk 1, 38) Všemohúci Bože, onedlho slávime narodenie nášho Pána. Daj nám počas prípravy na vianočnú oslavu trocha času na stíchnutie. Daruj nám, tak ako Márii, otvorenosť pre príchod tvojho Syna, aby sme s radosťou mohli prežiť tento sviatok. Amen. Po svätej omši Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život“. (Jn 14, 6) Pane Ježišu Kriste, ty si náš stredobod. Zostávaš pri nás, aj keď sa rozídeme. Zostávaš pri nás po celý deň kamkoľvek ideme. Tým sa stávajú naše cesty cestami, ktoré vedú k Otcovi. Zostávaš s nami počas celého života, ba i smrti. Potom príde tvoje kráľovstvo. Na to sa spoliehame. Amen. Vianoce Pred svätou omšou Radujte sa v Pánovi, dnes sa nám narodil Kristus Pán. Dnes zostúpil z neba pravý pokoj. Nebeský Otče, narodením svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, daroval si nám lásku. Daj nám spoločenstvo s ním, aby sme ťa oslávili a priniesli tvoj pokoj do nášho sveta. Amen. Po svätej omši Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo. (Iz 9, 1) Láskavý nebeský Otče, ty si poslal svojho Syna na svet, aby nám priniesol svetlo a život. Pomôž nám, aby sme v jeho svetle našli cestu k tebe a aj iným odhalili zmysel života. Amen. Sviatok Svätej rodiny Pred svätou omšou Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách. (Ž 128, 1) Pane, Bože náš, v Márii, v Jozefovi a v Ježišovi si daroval všetkým rodinám príklad. Daj, aby rodinám nič nemohlo uškodiť: ani deťom, ktoré sú milované, ani rodičom, ktorí ti dôverujú. O to ťa prosíme skrze Ježiša Krista. Amen. Po svätej omši Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. (Kol 3, 12) Všemohúci Bože, často panuje v našich rodinách nepokoj namiesto pokoja. Nech si viac všímame príklad Svätej rodiny, najmä Ježiša Krista tvojho Syna, ktorý dáva ľuďom schopnosť žiť vo vzájomnom pochopení, láske a pokoji. Amen. Nový rok Pred svätou omšou Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! (Mt 3, 3) Pane, ďakujeme ti za minulý rok a za všetko, čo nám priniesol: v škole, doma a všade, kde sme boli. Ďakujeme ti nielen za dobré, ale aj za zlé; veď nech sa stane tvoja vôľa. Amen. Po svätej omši Pána chcem velebiť v každom čase, moje ústa budú ho vždy chváliť. (Ž 34, 2) Pane, Bože náš, dnes začíname nový rok. Nevieme, čo nám prinesie. Prosíme ťa: Zostaň s nami počas tohto roka s tvojou láskou. Daruj nám odvahu a dôveru odhodlať sa dobre začať. Amen. Druhá nedeľa po Narodení Pána Pred svätou omšou Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. (Jn 1, 12) Pane, Bože náš, pozývaš nás pri každej svätej omši k svojmu stolu. Otvor nám oči, aby sme spoznali tvojho Syna Ježiša Krista: v slove, ktoré počujeme, v chlebe a víne, ktoré prijímame, ale aj v ľuďoch, s ktorými sa stretávame. Amen. Po svätej omši Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. (Flp 4, 5) Všemohúci Bože, ty si poslal na svet svojho jednorodeného Syna. Dal nám žiarivý príklad lásky. Nedaj, aby sme čakali, kým budeme môcť zmeniť celý svet, ale ukáž nám, čo môžeme robiť – dnes a zajtra, deň čo deň. Amen. Zjavenie Pána Pred svätou omšou Aleluja. Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť. (Mt 2, 2) Pane, Bože náš, anjel neprehovoril k mágom. Ale im sa zjavilo pravé svetlo. Vybrali sa na ďalekú cestu; hľadali a našli ťa v tvojom Synovi Ježišovi Kristovi. Daj, aby sme aj my stále znova vyrážali hľadať ťa, aby sa aj nám zjavil Pán. Amen. Po svätej omši Jeho vznešené meno nech je velebené naveky a jeho velebou nech sa naplní celá zem. (Ž 72, 19) Všemohúci Bože, nestretávaš sa s nami len na slávnosť Zjavenia tvojho Syna Ježiša Krista, ale v každej svätej omši. Cítime ťa v každom láskavom stretnutí s druhým človekom. Preto nás urob poslami tvojho pokoja a viery, tvojej nádeje a lásky. Amen. Krst Krista Pána Pred svätou omšou Aleluja. Tu sa utvoril oblak a zahalil ich. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.“ (Mk 9, 7) Všemohúci Bože, pri krste v Jordáne zostúpil Duch Svätý na tvojho Syna Ježiša Krista. Poslal si ho nám ako svojho milovaného Syna. Daj, aby sme vždy mysleli na náš krst a pokúsili sa poznať a plniť tvoju vôľu. Amen. Po svätej omši Toto je ten, o ktorom Ján povedal: „A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn.“ (Porov. Jn 1, 30.34.) Pane, Bože náš, ty sám si vzal na seba ľudskú podobu v Ježišovi Kristovi. Tým si sa stal podobným nám. Daj, aby sme sa usilovali byť ti podobnými v každodennej činnosti, aby sme vydávali svedectvo o tebe. Amen.

Podrobnosti

Autor
Michael Ickstadt
Formát
95 x 145mm
Počet stán
184
Väzba
pevná
Jazyk
SK