V akcii

Všetky akciové produkty

Najpredávanejšie

Všetky najpredávanejšie
Ruženec, modlitba pre mladých
  • Ruženec, modlitba pre mladých

Ruženec, modlitba pre mladých

Autor: Guy Gilbert

Naša cena: 2,29 €

Ru­že­nec...Úžas­ná hos­ti­na Lás­ky. Pre­čo sa mod­liť ru­že­nec? Čas­to sa ma ľu­dia spy­tu­jú, či sa mod­lím ru­že­nec. Mys­lia si, že ako mo­der­ný kňaz to pre­ne­chá­vam tým tzv. "bi­got­ným"...

Čítaj ďalej
Vydavateľstvo: 
Dostupnosť: Na sklade info
Nakúpte tovar nad 40€, zaplaťte vopred prevodom a v rámci SR máte poštovné ZADARMO. Nakúpte tovar nad 40€, zaplaťte vopred prevodom a v rámci SR máte poštovné ZADARMO.

Ru­že­nec...Úžas­ná hos­ti­na Lás­ky. Pre­čo sa mod­liť ru­že­nec? Čas­to sa ma ľu­dia spy­tu­jú, či sa mod­lím ru­že­nec. Mys­lia si, že ako mo­der­ný kňaz to pre­ne­chá­vam tým tzv. "bi­got­ným". Mod­lím sa ho kaž­dý deň a me­di­tu­jem nad ním (o čom). Nes­mier­ne mi­lu­jem svoj ru­že­nec. Mod­lím sa ho na jed­nom de­siat­ku. Je to dis­krét­nej­šie a prak­tic­kej­šie. Ru­že­nec je roz­jí­ma­ním o pät­nás­tich pod­stat­ných mo­men­toch Je­ži­šov­ho ži­vo­ta, kto­ré sú spo­je­né s Má­riou. Ru­že­nec nám umož­ňu­je kon­tem­plo­vať ži­vot Kris­ta a naj­dô­le­ži­tej­šie chví­le spo­je­né so ži­vo­tom je­ho Mat­ky. Je to úžas­ný ro­din­ný al­bum. Pre­chá­dza od ra­dos­ti k ut­rpe­niu a kon­čí sa os­lňu­jú­cim svet­lom: vzkrie­se­ním.

O autorovi

Guy Gilbert je kňaz s výzorom rockera, ktorý sa venuje problematickej mládeži na parížskych uliciach. Nosí džínsy, jazdí na motorke, hovorí rečou mladých recidivistov. Snaží sa priblížiť novodobým sirotám a narkomanom Boha v jeho podstate - miluje ich a pomáha im zaradiť sa do života.

KOMENTÁRE ČITATEĽOV:
Po prečítaní knihy ťa pozývame k napísaniu svojich postrehov ku knihe, ktoré môžu pomôcť ďalším čitateľom pri ich výbere.

Podrobnosti

Autor
Gilbert Guy
Formát
105 x 150 mm
Počet stán
112
Väzba
brožovaná