Odber noviniek

Vydavateľstvá

Čnosti 2. vydanie 2017-02-25

Čnosti (Donald DeMarco, Milan Bubák) 2.vydanie obľúbenej knihy nielen pre mladých


Možno si poviete: Čnosti – vieme, o čom to je, ale je ťažké ich dosiahnuť. Alebo - to nie je nič pre moderného človeka, teda ani pre mňa. Opak je pravdou: začítajte sa a spoznáte príťažlivosť čnostného života.

Čnosti ako dobrota, milosrdenstvo, múdrosť, nádej, odvaha, pokora, vďačnosť, veľkodušnosť, zdržanlivosť a ďalšie si celkom získajú vaše srdce, lebo ovocie ich žitia je sladké...

V Katechizme Katolíckej cirkvi sa dočítame:

Čnosť je trvalá a stála dispozícia konať dobro. Umožňuje človekovi nielen konať dobré skutky, ale aj dávať zo seba samého to najlepšie. Čnostný človek so všetkými svojimi zmyslovými a duchovnými silami smeruje k dobru, ide za ním a volí si ho v konkrétnom konaní (KKC 1803).

Čnostný človek je ten, ktorý slobodne koná dobro. (KKC 1804)

---------------------

Sv. Gregor Nyssenský nám objasňuje, prečo treba viesť čnostný život: „Cieľom čnostného života je stať sa podobným Bohu.”

Vedieť voliť dobro a odolávať pokušeniam, to je praktický život nadobúdania čností.
Domov Domov | Späť Main category